EMICODE® en luchtkwaliteit

Wie milieu en duurzaamheid zegt, zegt ook ´emissie´. Deze term verwijst naar alle uitstoot of lozing van schadelijke en/of verontreinigende stoffen. Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom worden de luchtkwaliteit binnenshuis en de emissies van installatiematerialen binnenshuis op vloeren en wanden steeds belangrijker.
 

Met het oog op een gezonde leefomgeving is het belangrijk om aandacht te besteden aan ingrediënten van bouwproducten zoals isolatieplaten, kleefstoffen of afdichtingen. Om de grootst mogelijke bescherming op het gebied van gezondheid, milieu en binnenluchthygiëne te garanderen, moet u vertrouwen op materialen met het EMICODE®- label. Ze zijn zeer emissiearm, voldoen aan de strengste toleranties en normen en worden permanent gecontroleerd door onafhankelijke keuringsinstanties. Hierdoor garandeert EMIDCODE® jarenlang een schone en veilige binnenluchtkwaliteit – voor een gezond en comfortabel klimaat in uw eigen huis.

Lees meer hierover in ons blog: Emicode voor een gezond binnenklimaat

GEV EMICODE®

De emissie van producten wordt ingedeeld op basis van het EMICODE® keurmerk. Hiervoor worden producten van Omnicol getest in het Eurofins Product Testing S/A te Denemarken. Aan de hand van deze proeven levert de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe) de certificaten. Producten worden op basis van de emissie in drie categorieën ingedeeld: EC1 PLUS, EC1 en EC2. Uiteraard gaat Omnicol voor het meest hoogwaardige keurmerk! Onderstaande tabel geeft de TVOC grenswaarden weer. 

TVOC= Totaal vluchtige organische componenten

TSVOC= Totaal semi-vluchtige organische componenten

Het volledige tegelwerk systeem van Omnicol heeft het EC1 PLUS keurmerk. Dat betekent een compleet tegelsysteem van voorstrijk, egaliseer-, lijm- tot voegmortel wat zorgt voor een gezonder binnenklimaat en is nog aantrekkelijk in gebruik. Bovendien voldoen we met ons EC1 PLUS – keurmerk ook aan de strenge voorwaarden voor BREEAM.


EMICODE EC2 | OmnicolEMICODE®​ EC2 

Emissiearme materialen krijgen het EMICODE® EC2-label. Deze categorie voldoet aan de basisvereisten om het EMICODE® - label te krijgen.

 

EMICODE EC1 | OmnicolEMICODE®​ EC1

De hoogste categorie, EMICODE® EC1, heeft zijn waarde in de praktijk bewezen als norm voor zeer emissiearme materialen. De materialen met dit label voldoen aan de strengste milieu- en gezondheidseisen.

 

EMICODE EC1 PLUS | OmnicolEMICODE®​ EC1 plus

Het EMICODE® label EC1 PLUS duidt de premium categorie aan en beschrijft de grens van technologische haalbaarheid. Het werd geïntroduceerd in 2010 en stelt zelfs hogere en strengere grenswaarden vast dan de beste categorie EC1.

 

CTA EMICODE-3a | Omnicol

 
Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie