FAQ

Ruwbouw

Met CLEARMIX omnifix, onze doorstrijkmortel, geven we je de kans om het risico op gips- en kalkuitbloeiing uit de mortel te vermijden. Dat risico herleid je nog verder tot 0% met een doordachte selectie van andere uitbloeiingsvrije gevelmaterialen. Op die manier geniet je van een ongeschonden gevelaanzicht, ook jaren na de oplevering van het gebouw.

Het is aan te raden om gekleurde mortel in 1 keer te bestellen om lichte kleurverschillen te vermijden.

Iedereen kent wel de witte of grijze uitslag op metselwerk. Vervelend en esthetisch niet mooi. Er bestaan verschillende soorten uitbloeiingen: salpeter-, kalk uitbloeiing en vergipsing. Met het gebruik van de Omnicol lijm -en dunbedmortels wordt het fenomeen van uitbloeiingen op de gevel al sterk gereduceerd ten opzichte van standaard metselwerk. Zorg steeds voor het naleven van de richtlijnen met betrekking tot het beschermen van vers metselwerk. Verwerk ook geen mortel bij zeer lage temperaturen (< 5°C) of bij regenval. Daarnaast is de keuze van de gevelsteen eveneens een belangrijke factor bij het tegengaan van de kans op uitbloeiing.

Het meest efficiënt en ergonomisch verwerkt je lijmmortel machinaal door middel van een lijmpomp. Op deze manier gaat het sneller en wordt het mooiste werk geleverd. Een alternatieve verwerkingsmethode is handmatige verwerking met behulp van een spuitzak.

Lijmen hoeft niet duurder te zijn dan traditioneel metselwerk. Per m² zijn er meer stenen nodig maar er hoeft o.a. niet opgevoegd te worden. Per kg. kost lijmmortel meer dan metselmortel maar het verbruik ligt weer een stuk lager. Ook de productiviteit stijgt bij dunne voegen.

Simpel, nee. Je kan ook alle mogelijke soorten verbanden lijmen.

Elke gevelsteen kan verlijmd worden. Handvorm, vormbak of strengpers. Bij stenen met afwijkende toleranties wordt de voeg meestal iets dikker genomen (6 mm). Bij strakke stenen horen strakke voeglijnen, maar bij grotere toleranties van de steen spreekt men ook wel eens over over “levende voegen”.

De ideale voedingsbodem voor mossen en algen is een vochtige ondergrond. Bij traditioneel metselwerk ontstaat mos meestal eerst op de voegen. Doordat bij lijmen de mortel waterwerend is en de steen sneller droogt, is er minder vocht aanwezig en zal er minder kans zijn op mosvorming dan bij traditioneel metselen.

Lijmmortel laat quasi geen water door, traditionele metsmortel, voegmortel en dunmetselmortel wel. Daardoor zal bij lijmen veel minder water in de spouw terechtkomen. Door het ontbreken van een voegmortel droogt de steen ook veel sneller

Soms wordt er geopteerd om de stoot -of verticale voegen open te laten. Constructief kan dit en het levert vooral tijdswinst op voor de aannemer. Water kan zo echter wel makkelijker zijn weg tot de spouw vinden evenals bij traditioneel metselwerk. Daarom is het beter om de gelijmde gevel met gesloten stootvoegen uit te voeren en enkel eventueel benodigde ventilatie stootvoegen open te laten.

Lijmen is kwalitatief veel beter dan dunmetselen. Dunmetselmortel wordt meestal gekozen wanneer men met een truweel, (dus op traditionele manier) de mortel wil aanbrengen. Hierdoor zal de voeg dikker zijn dan bij lijmmortel (vaak 6-8 mm). Ook het rendement zal bij dunmetselen met een truweel lager liggen dan bij lijmen met een spuitzak of pomp. Omdat het mortelverbruik hoger ligt, de overtollige mortel uitgekrabt moet worden en de gevel nageborsteld moet worden. Praktische ervaring leert ons dat lijmen sneller gaat en daarnaast mooier én kwaliteitsvoller werk oplevert. Daarnaast is er met lijm technisch ook veel meer mogelijk, doordat de lijmmortel veel sterker is.

Lijmen/dunmetselen , doorstrijken en gewoon metselen van gevelstenen?

 • Lijmen of dunmetselen: tussen de gevelstenen ontstaat een voeg van 4 tot 8 mm. De lijm of dunmetselmortel (ook wel eens dunbedmortel genoemd) wordt terugliggend (dieper) aangebracht en de steen wordt niet meer opgevoegd. Doordat er een dunnere voeg ontstaat die niet wordt opgevoegd, bepaalt de kleur van de steen grotendeels het uitzicht van de gevel. De lijmmortel of dunbedmortel wordt vaak verwerkt in een kleur die aansluit bij de steenkleur.   
 • Traditioneel metselwerk: Hierbij is de voeg ca. 12 mm. Bij metselen bepaalt de voeg het uitzicht. Hoe dunner de voeg, zoveel sterker is het effect.   
 • Doorstrijken: Bij deze techniek wordt traditioneel gemetseld (8-12 mm voeg) waarbij de gekleurde metselmortel ook gebruikt wordt om de voeg af te werken in één aansluitende arbeidsgang. Het is vooral rendementsverhogend.   

De keuze tussen lijmen en dunmetselen enerzijds en metselen of doorstrijken anderzijds is vooral een esthetische keuze.

Tegeltechniek

Kit is een verzamelnaam en komt in talloze samenstellingen/materialen, met uiteenlopende eigenschappen. Informeer je daarom vooraf goed over de functie (kitten/lijmen), de belasting (zwembad, dilatatievoeg) en de ondergrond (verkleuringsgevoelig natuursteen) om zo de juiste kit te selecteren.

Dit is helaas niet het geval. Een kit is onderhevig aan diverse belasting (denk aan kracht, spanningen, vocht, UV) waardoor zijn prestaties afnemen. Je spreekt bij kitvoegen daarom ook vaak van "onderhoudsvoegen" welke naar gelang de belasting periodiek gecontroleerd en zo nodig  vervangen dient te worden. Een kitvoeg kan nl niet worden gerepareerd.

Kitten worden gemaakt op basis van een elastomeer en in de regel toegepast om een soepele/flexibele voeg of overgang te maken. Ze beschikken over een uitstekende afdichtende werking en zijn beter in staat (als bijvoorbeeld cementgebonden voegmiddelen) om enige spanningen/beweging op te nemen.

Ja hoor, de prestaties van onze ontkoppelingsmatten kunnen meerledig zijn. Naast de hoofdfunctie zoals contactgeluidsreductie of ontkoppeling kan de mat een aanvullende werking hebben zoals bijvoorbeeld waterdichting welke op het technisch merkblad van het product zijn terug te vinden.

Helaas niet, echter door je projecten vooraf aan een goede analyse te onderwerpen kan een toepassing van de juiste mat, binnen de grenzen van zijn prestaties, de kans op schades of overlast en de hiermee gepaard gaande kosten aanzienlijk verkleinen.

Ontkoppelingsmatten worden toegepast op plaatsen of ruimten waar men wil verhinderen dat invloeden uit de ondergrond zorgen voor negatieve aspecten in de eindafwerking. Je koppelt hiermee bouwdelen los van elkaar wat bijvoorbeeld een gunstige uitwerking heeft op werkende vloeren en op het beperken van contactgeluiden zoals bij geschakelde woningen.

Nee, onze egalines worden ontwikkeld met uitstekende vloeieigenschappen, maar gedraagt zich niet als water, omdat het grote hoeveelheid vulstoffen bevat. Vlak en waterpas zijn eveneens uiteenlopende begrippen. Voor een vlak uiterlijk heb je een juiste hoeveelheid materiaal nodig (inmeten en aangeven op de ondergrond), verdeel je de egaline met spaan of rakel en gebruik je eventueel een prik-, of ontluchtingsrol voor een (spiegel)vlak eindresultaat.

Ja, egaline wordt in de regel als een wat dunnere en hechtende nivelleringslaag aangebracht. Primer maakt deel uit van dit egaliseersysteem en zorgt voor het verlagen van zuiging, het verbeteren van hechting en het voorkomen van lucht uittreding uit de ondergrond. Zaken die bij het aanbrengen en droging het eindresultaat van egalinelaag sterk kunnen beïnvloeden.

Een vlakke ondergrond is de basis voor een goede eindafwerking. Hierop wordt nog veel te vaak bespaard. De mogelijkheid om correcties uit te voeren bij het aanbrengen van de eindafwerking zijn beperkt en tijdrovend. Een vlakke ondergrond zorgt voor een vlak eind resultaat.

Bij het gebruik van hulpstoffen zien we vaak dat restjes al een geruime tijd in de loods of bus "rondzwerven". Bij een geopende verpakking verliest het materiaal na verloop van tijd zijn werkende eigenschappen en loopt de kwaliteit mogelijk achteruit. Ben ook alert op schadelijke invloed van vorst. Kies bij twijfel voor de zekerheid van een verse, ongeopende verpakking.

Wanneer je prestaties en eigenschappen van een product zelf wilt beïnvloeden is het goed om te weten dat dit door ons vooraf uitvoerig is getest. De kennis en ervaring hebben wij verwerkt  ten aanzien van de te gebruiken hoeveelheden vermeld op de verpakking en op het productblad en komen vaak wat nauwkeuriger dan je denkt.

Wij maken onze producten natuurlijk met een toepassing en prestatie in gedachten. Een specifieke situatie op je project kan er echter voor zorgen dat er aanvullende prestaties of eigenschappen noodzakelijk zijn. Met onze toeslagmiddelen kun je zelf producten opwaarderen ten aanzien van waterbestendigheid, flexibiliteit of impactgevoeligheid.

Een afwerking in (keramische) tegels mag niet als waterdicht beschouwd worden, door factoren zoals de kans op microscheurtjes en ter plaatse van de tegelranden . Het aanbrengen van de juiste waterdichting op de ondergrond voor aanvang van de tegelwerken is daarom een must.

Deze keuze is sterk afhankelijk van de situatie en de toepassing van je project. Is er sprake van een vochtige ruimte of werk je binnen het sproeibereik? Dit is in combinatie met een risico inschatting bepalend om te kiezen voor een primer een pasta (coat?)of een volledig systeem van ontkoppelingsmat, gecombineerd met speciale hulpstukken.

Afdichtsmaterialen worden toegepast op plaatsen of ruimten waar men wil verhinderen dat gevolgen van het gebruik zich in aangrenzende ruimten doorzetten zoals vocht in een badkamer.

Hierop is helaas geen sluitend antwoord te geven. Het verbruik is sterk afhankelijk van de functie waarvoor, en de ondergrond waarop de primer wordt toegepast. Een verbruik van een primer, met als doel zuigkracht te verminderen, aangebracht op een zuigende ondergrond zal aanzienlijk hoger liggen dan die van een hechtingsbevorderende primer op een gesloten ondergrond. Met onze indicatieve verbruikscalculator heb je een handig hulpmiddel om je hiermee op weg te helpen.

Omnicol levert kant-en-klare primers die niet worden verdund. Verpakking openen oproeren en klaar. Enkel de zuigkrachtverlagende stucprimer ZV (FIX+ R en FLEX+ zijn ook verdunbaar)omnibind kan door middel van verdunning aangepast worden op de zuiging van de ondergrond.

Bij zowel het lijmen van tegels, het egaliseren van vloeren als bij het stucen van wanden of plafonds is het vaak aan te raden om de ondergrond eerst van een goede voorbehandeling te voorzien. U kunt zich inbeelden dat deze producten of lijm, egaliseer- of stucmortel moet hechten aan de ondergrond. Om er zeker van te zijn dat deze hechting optimaal is wordt er aangeraden om eerst een voorstrijkmiddel of primer aan te brengen. Met een primer voorkom je heel wat problemen eraan toevoegen?.  

Dit kan, onder de meeste omstandigheden, bij pasta- en poederlijmen na minimaal 24 uur. Bij snelverhardende poederlijmen kan dit al na enkele uren.

Dit kan (voorzichtig) na minimaal 24 uur. Bij snelverhardende lijmen kan dit al na enkele uren.

Dit is de potlife, die is meestal tussen de 2 en de 4 uur. Opgelet! Bij snelverhardende lijmen is dit slechts 20-30 minuten.

Dit is de open tijd. Dat is de tijd die je hebt om, eens je de lijm hebt aangebracht op de ondergrond, de tegel in het lijmbed te plaatsen. Voor snelverhardende lijmen is dit 10 minuten, voor standaard lijmen is dit ca 20 minuten, voor lijmen met een verlengde opentijd is dit ca 30 minuten. Temperatuur en porositeit van de ondergrond spelen hier ook een rol. Je kan bij twijfel even voelen met je vinger. Voel je dat de lijm al een filmlaagje heeft, dan is de open tijd overschreden.

De keuze van de juiste vertanding hangt af van een aantal factoren; 

 • het type tegellijm (pasta of poeder), 
 • wordt er volgens de ‘buttering-floating’ methode gewerkt, en 
 • de toepassing (wand of vloer), 
 • de vlakheid van de ondergrond en de vlakheid van de tegel.
Tip: Door regelmatig een tegel uit het lijmbed te halen, kun je zien hoe het lijmcontactvlak eruitziet en of dit voldoende is.

Bij grootformaattegels >60x60 cm. is het sowieso van belang dat de ondergrond vlak is. Als je grote niveauverschillen in de ondergrond moet wegwerken dan kan je de ondergrond eerst egaliseren, of kun je gebruik maken van een dikbedmortel met een lijmkam met ronde vertanding. 

Lees op de volgende pagina enkele richtlijnen mbt lijmkammen.

Er zijn 3 soorten lijmtypes met elk hun eigen karakteristieke eigenschappen. Ze zijn allemaal genormeerd binnen de Europese normering EN 12004.

 • Cementgebonden poedertegellijm (C)
 • Dispersielijm (D)
 • Reactielijm (R)

De bepaalde eigenschappen van een product zegt niets over wat je ermee kan doen. Dat bepaalt elke fabrikant op zich in het technische datablad. Volg dus steeds de voorschriften op via onze adviesmodule

Lees op de volgende pagina meer over de verschillende soorten tegellijm.

Vloertechniek

Bij een ingefreesde vloerverwarming is het noodzakelijk dat er een goede borging is tussen de bestaande vloer en de vloerverwarmingsbuis. Het hechten/borgen van de buis is een veel onderschat onderdeel van de afwerking. De zandcementvloer heeft een wat harde bovenlaag, maar daaronder zit een zeer poreuze laag die in de praktijk een zwakke samenhang heeft. Daardoor kan het volgende tot gevolg zijn: 

 • De zwakke onderlaag kan de ‘drukkrachten’ van een opwarmende en afkoelende vloerverwarmingsbuis niet aan en zal meer dan eens los komen te liggen. Vaak wordt er als afwerklaag een reparatiemortel aangebracht. Echter leert de ervaring dat die nooit de hechting kan garanderen die noodzakelijk is voor een duurzaam en langdurig gebruik. De oplossing is om dit type verwarmingssysteem af te werken is met een hoog vloeibare oplossing welke een goede hechting kan garanderen aan een bestaande vloer én de verwarmingsbuizen, de Omnicol Flooring FLM230 is speciaal voor deze toepassing ontworpen. De ingevreesde ruimte wordt daarnaast ‘vol en zat” gevuld zonder holle ruimtes en is daarmee het meest geschikt voor elk type afwerking.
 • Bij een wat zachtere vloerbedekking kan het vulmateriaal loskomen en indrukken, door de belasting van bijvoorbeeld tafels, stoelen etc. Dit kan grote reparatie kosten tot gevolg heeft. Bij parket is het zelfs “verboden” een reparatiemortel te gebruiken.

Om een vloerverwarmingssysteem af te werken, tot een vlakke vloer, heeft een vloeibare dekvloer oplossing altijd de voorkeur t.o.v. een traditionele, ouderwetse zandcement smeerdekvloer. De laagdikte kan met onze GDM630 R veel dunner, en op gelijkwaardige dikte is de warmte afgifte zeker 30 % hoger. 

Door de hogere sterkte van de Omnicol Flooring gietdekmortels is het mogelijk om een fors dunnere laag aan te brengen. Hierdoor haal je het maximale rendement uit je vloerverwarmingssysteem. Daardoor bereik je een maximaal rendement uit, bijvoorbeeld, je warmtepomp, de vloer is sneller warm en de warmte afdracht begint veel eerder. Een rustige loop van je warmte pomp als gevolg.

Industriële dus zwaarbelaste en zeer intensief gebruikte vloeren, egaliseren is een vak apart. Een oude vloer wordt refurbished, zodat het als nieuw in gebruik genomen kan worden. zonder afwerking zoals bijvoorbeeld coatingsystemen.

Daarnaast is het een veelgebruikte toepassing die wordt ingezet voor het herstellen van verregende nieuwe betonnen werkvloeren. Of nieuwe betonvloeren die moeten voldoen aan een hogere vlakheidsklasse dan met “normaal” gestort beton behaald kan worden. Denk hierbij aan AMR vloeren.

Dit zijn mortels die worden ingezet bij vloeren die in zwaarbelaste omstandigheden zoals werkplaatsen, fabrieken en zeker ook logistieke centra gebruikt worden. Zonder dat deze afgewerkt worden met een coating of iets dergelijks.

Tijdens de verwerking is het noodzakelijk om de temperatuur van de ondervloer, hoger is dan 10 °C, de dunne laag egaline zal zeer snel, de kou en warmte opnemen van de ondervloer, te koude ondervloeren hebben direct invloed op droging en de eindsterkte ontwikkeling. Aanvullend moet ruimte en het materiaal tussen de 15 °C en 25 °C zijn. En moet de relatieve luchtvochtigheid 65 % of lager zijn. 

Dit alles voor, tijdens én enkele dagen na de verwerking!

De combinatie van vlakheid, gladheid en hardheid van de toplaag, bepalen of er een zachte of harde bekleding geplaatst kan worden, zoals bijvoorbeeld tegels of pvc. Een ruwere toplaag is voor een afwerking met tegels veel minder bepalend, terwijl er voor een vloerafwerking met bijvoorbeeld pvc en marmoleum een extreem gladde toplaag noodzakelijk is. Het vloeigedag kan verschillen per soort of type egaline. Maar bij juist gebruik, zullen al onze egalines perfect vlak worden.

Te vaak wordt een “oude” vloer nog volledig gesloopt om uiteindelijk een nieuwe vloer te maken die geschikt is voor de eindafwerking. 

Samen met Omnicol Flooring is er vaak de mogelijkheid het slopen van de oude vloer achterwege te laten en daarmee tijd en kosten te besparen. We gieten over de oude vloer, direct een nieuwe vlakke laag. Hierdoor ben je gegarandeerd van een snel verloop van je project. Én een ultra vlakke vloer, geschikt voor elke eindafwerking. Hiermee bespaart u tijd, sloopkosten en overlast.

De ondergrond voorbereiden is een van de belangrijkste onderdelen om een succesvol eindresultaat te krijgen.

Afhankelijk van de ondergrond die je wilt verbeteren en het einddoel wat je wilt bereiken:

 • kun je het vaak af met een primer.
 • OF zul je eventueel, bijvoorbeeld bij losse delen, de ondergrond verder moeten verwijderen.
 • OF moet je nog voorbewerken door het zogenaamde stofvrij “kogelstralen”. Hierdoor wordt de bovenste laag en eventuele verontreinigingen van het oppervlak verwijdert en “opgeruwd", oftewel oppervlakte vergroting voor betere hechting. Uitstekend geschikt voor allerhande egalines en gietdekvloermortels om op te hechten.

De gietdekvloermortels van Omnicol Flooring kenmerken zich door de hoge druksterkte en de snelle droging. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt om in snelle bouwconcepten of kleine (woning)verbouwingen te gebruiken. Zodat de vloer zo snel mogelijk weer in gebruik genomen kan worden. Een tijdsbesparing van 80% ten opzichte de standaardoplossingen is met onze gietdekvloermortels heel normaal. De hogere sterkte maakt het mogelijk om ultradun op vloerverwarmingssystemen uitgegoten te kunnen worden. Hierdoor is er een efficiëntere warmte afdracht en is de vloer zeer snel warm. De ultieme oplossing voor vloerverwarmingssystemen, waarbij efficiënt verwarmen en de afgifte, hoofdzaak zijn.

In veel gevallen is een renovatiemortel een product met een vergelijkbare (ver)werking als een egalisatiemortel, maar kan een renovatiemortel meer laagdikte aan. En soms zijn renovatiemortels voorzien van extra additieven of hulpstoffen, om hem meer geschikt te maken voor vloeren van verschillende ondergronden of sterk wisselende laagdiktes in een vloerveld. 

Een renovatiemortel wordt ook vaak ingezet om ondervloeren die (half) gesloopt zijn, bijvoorbeeld door het verwijderen van tegels, weer een egale tegel-klare ondergrond te geven.

Voordat je met de afwerking begint, hoeven de egalines in principe niet geschuurd te worden. Mochten er onverhoopt, de dag na het egaliseren, toch kleine oneffenheden zichtbaar zijn geworden, dan kan men eventueel de vloer enigszins opschuren. In sommige gevallen eist een lijmfabrikant het opschuren, vraag hierna bij uw desbetreffende leverancier.

Bij vrijwel alle varianten is het mogelijk om bij een laagdikte van 3 mm. na 12 uur (bij 20 graden en tussen de 50%-70% RH) een afwerking aan te brengen. Bij dikkere lagen en bij een hogere luchtvochtigheid is meer droogtijd nodig.

Kijk hiervoor bij de betreffende productfiches op onze productpagina's.

 • Op anhydriet ondergronden gebruik je altijd een egaline op basis van gips. 
 • Daarnaast is de variant met vezel de oplossing voor de zogenaamde Estrichvloer zoals bijvoorbeeld Fermacell en Rigidur. 
 • Op standaard steenachtige ondergronden, zijn de egalines op basis van cement de meest gebruikelijke keuze. Over het algemeen zijn ze snel klaar voor de volgende vloerafwerking.

Het is een hechtbrug en een primer neutraliseert de zuigende werking van de ondergrond zodat een goede vloei garandeert wordt. En niet te vergeten, het bindt stof, wat altijd in de bouw aanwezig is en de hechting nadelig beïnvloed.

Neem een kleine hoeveelheid water (één dopje bijvoorbeeld) en giet die leeg op de ondervloer.

 • Is de hoeveelheid water binnen 2 minuten weggetrokken in de vloer? Dan heeft men een zuigende ondergrond.
 • Is er na twee minuten nog enige druppelvorming zichtbaar, dan heeft men een matig zuigende ondergrond. 
 • Blijft de gegoten hoeveelheid water ook na enkele minuten nog als een “plas” zichtbaar dan heeft men een 'niet' zuigende ondergrond. 

Afbouw

Door de diversiteit aan toepassingen en ondergronden gebruik je hiervoor het beste onze stucwijzer.

De droogtijd van Omnimix stucmortels is per product verschillend. We beschikken over normaal verhardende en snelverhardende stucmortels. Je herkent de snelverhardende stucmortels aan de R in de naam. Deze kunnen bij ideale omstandigheden al na 3 tot 4 uur betegeld worden. Bij een andere afwerking dan tegels: Steeds de verwerkingsvoorschriften hiervan opvolgen.

Je kan onze stucmortels op de meest voorkomende ondergronden aanbrengen. In laagdiktes van 1 mm. tot 40 mm. dik. Ruim voldoende dus om ook te gebruiken in renovatie.

De keuze tussen gipsmortel en cementmortel hangt af van de toepassing. Gipsmortel is een goede keuze voor droge binnenshuis toepassingen waar een gladde afwerking belangrijk is. Gipsmortel is niet ideaal in natte ruimtes. Cementmortel is bestand tegen vocht en extreme temperaturen en een betere keuze voor in natte ruimtes en voor buitentoepassingen. Cementmortel heeft een veel hogere sterkte en is duurzamer dan een gipsmortel.

Breng nooit zomaar een cementgebonden stucmortel aan op een gipsgebonden ondergrond. Gebruik hiervoor speciaal geschikte stucmortels, zoals onze  90GR omnimixW100 R omnimix of W100R LIGHT omnimix.

Omnicol beschikt over een specifieke primer die je kan aanbrengen op een muur met roetdoorslag, om deze daarna te stucen. Gebruik hiervoor de TPW omnibind. Je muur is dan ook meteen beschermd tegen vochtdoorslag.

Een primer zorgt voor een betere hechting van de stucmortel aan de ondergrond. Dit is vooral belangrijk bij gladde, gesloten en poreuze of sterk absorberende ondergronden. Waar stucmortel zonder primer moeite zou hebben om goed te hechten. Daarnaast zorgt een primer ook voor een gelijkmatige zuiging van de stucmortel waardoor je de stucmortel makkelijker kan afrijen en worden nageglet, geschuurd of met een spaan afgewerkt.

Toch nog een vraag?

Onze experten helpen je graag verder.