Partners

Bouwunie

Bouwunie is er voor de KMO bedrijven en zelfstandige ondernemers uit de bouwsector. Bouwunie verdedigt de belangen van de meer dan 8.000 leden, organiseert opleidingen en netwerkactiviteiten. Bouwunie heeft de kennis en de ervaring in huis om hen snel de juiste info te bezorgen. Op maat en duidelijk verwoord.

Meer informatie... 

Bovatin

De Bond voor Aannemers in Tegelwerken (bovatin) is een organisatie die sinds haar oprichting in 1950 de technische, maatschappelijke en economische belangen behartigt van haar leden. Leden kunnen bij de bond terecht voor advies en ondersteuning op juridisch, technisch en bedrijfskundig gebied.

Meer informatie...

Buildwise

Buildwise, voorheen WTCB, is opgericht in 1959 door de bouwsector. Buildwise heeft als missie om bouwprofessionals te ondersteunen om de kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid te verbeteren en de weg vrij te maken voor innovatie op werven en in bouwbedrijven.

Meer informatie...

BVP

De Branchevereniging Projectinrichting BVP is de Nederlandse brancheorganisatie voor projectinrichting en projectstoffering. Zij richten zicht op het verhogen van de productkwaliteit in de gehele branche voor projectinrichting. Binnen de Branchevereniging Projectinrichting zijn projectinrichters, projectstoffeerders en leveranciers en fabrikanten van harde en zachte vloeren, lijmen, raambekleding en andere relevante productgroepen vertegenwoordigd.

Meer informatie...

EMO

De European Mortar Industry Organisation (EMO) is een vereniging die ontstaan is uit een initiatief van Europese mortelfabrikanten. Het doel was en is een gecoördineerde en positieve vertegenwoordiging van de belangen van de Europese mortel en externe thermische isolatie composiet systeem (ETICS) industrie tegenover de technische comités en organen van de EU en bij de voorbereiding van Europese technische wetgeving. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Meer informatie...

ETIM

ETIM maakt het mogelijk om producten op een standaard manier te classificeren. Hierdoor wordt de productdata in de hele bouwketen beter, betrouwbaarder, actueler en transparanter. Fabrikanten, groothandels, installateurs en bouwbedrijven gebruiken de ETIM standaard om producten te classificeren en technische kenmerken vast te leggen.

Meer informatie...

Fema - Feproma

Feproma is een v.z.w. die alle belangrijke Belgische producenten verenigt. Respectievelijk opgericht in 1936 en in 1996, bundelen de krachten als dynamische dubbelfederatie van producenten en handelaars in bouwmaterialen waar de klant centraal staat

Feproma heeft tot doel nauw samen te werken met FeMa om zodoende de harmonieuse verdeling van bouwmaterialen te bevorderen en in het bijzonder een band te scheppen tussen enerzijds de handelaren in bouwmaterialen aangesloten bij FeMa en anderzijds de producenten in bouwmaterialen.

Feproma-bouwmaterialen beantwoorden aan de wettelijke normen en reglementeringen die door zowel Belgische als Europese overheden zijn opgelegd voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Meer informatie... 

FeCaMo

Fecamo, opgericht in 1946, is een beroepsorganisatie die als zodanig erkend is door de Hoge Raad van de FOD Economie. Fecamo telt meer dan 600 leden die actief zijn in de tegel-, mozaïek-, chape- en industriële vloerensector. Zij heeft als doel om de activiteiten van ondernemers, distributeurs en producenten die in deze sector actief zijn te bevorderen en de positie van deze ondernemingen te versterken door het uitwisselen van ervaringen, kennisontwikkeling, dienstverlening en de behartiging van hun belangen.

Meer informatie... 

FEMO

Femo werd opgericht in 1992 en groepeert de Belgische en Luxemburgse producenten van industriële cementgebonden mortels. De Federatie streeft ernaar de kwaliteit en de innovatie van de producten van haar leden te bevorderen en de nodige informatie te verstrekken aan de gebruikers.

Meer informatie... 

Koninklijke HIBIN

Hibin behartigt de belangen van aangesloten leden - bouwmaterialengroothandelsbedrijven en fabrikanten - op een aantal verschillende terreinen. Met maatwerk sluit Hibin aan bij de behoeften van zowel concerns als mkb-bedrijven, inkoopverenigingen, specialisten en breed pakketzaken. Hibin behartigt de belangen van aangesloten leden op een aantal verschillende terreinen.

Meer informatie...

KNB

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse keramische industrie. De sector omvat zowel nationale als internationale, soms beursgenoteerde ondernemingen, die in een industrieel proces de grondstof klei omzetten in een keramisch product, veelal bedoeld voor toepassing in de bouw.

Meer informatie...

MADECENTER

MADE Center is het instituut om de kennis over toepassing van metselwerkproducten te verdiepen. MADE is een onafhankelijk kenniscentrum voor metselwerk. Een virtuele ontmoetingsplaats die beschikt over een uitgebreide bibliotheek.

Meer informatie...

NOA

Het EMICODE®-classificatiesysteem stelt consumenten en vakmensen in staat om de emissiekenmerken van vloerinstallaties en bouwproducten te vergelijken en te evalueren. Tegelijkertijd kan het worden beschouwd als een stimulans om deze producten verder te verbeteren. Ondertussen is dit merkbeschermde classificatiesysteem een van de belangrijkste kwaliteitsreferenties geworden voor een breed scala aan productgroepen, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Meer informatie...

NVTB

Zij verenigen de bouwmaterialenindustrie 

Dé koepelorganisatie die de belangen behartigt van brancheorganisaties en haar achterban. 

 Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) is belangenbehartiger voor brancheorganisaties binnen de bouwmaterialenindustrie. Zij zijn sinds 1988 actief als koepelorganisatie. Hun missie: het vertegenwoordigen én bevorderen van de gemeenschappelijke belangen van onze leden en achterban.

Meer informatie...

SKG-IKOB

SKG-IKOB is hét Nederlandse certificatie-instelling geworden voor de bouw- en vastgoedsector. Zij zijn een innovatieve toonaangevende speler in de markt met gezonde ambities.

Meer informatie...

Stichting Stapelbouw

Stichting Stapelbouw is hét netwerk voor kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van steenconstructies voor toepassing in gevels en als draagconstructie. In de Stichting Stapelbouw zijn alle branches, die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van steenconstructies en steenconstructies met metselwerk, verenigd: Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK), Betonhuis Sector Stenen en Blokken (BB&S) en de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO).

Meer informatie...

TNO

TNO is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeksorganisatie die is samengesteld uit units, raden en een services organisatie.  Een veiliger, gezonder en duurzamer leven. Dat is waar wij voor gaan. Als onafhankelijke onderzoeksorganisatie zijn we het vliegwiel voor innovatie. We maken kennis dienstbaar aan het algemeen belang.

Meer informatie...

VLK

De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven is dé brancheorganisatie voor ondernemers van een stukadoors-, vloeren-, terrazzo-, natuursteenbewerking-, blokkenstel-, plafond- en wandmontage of allround afbouwbedrijf. NOA is een moderne werkgevers- en brancheorganisatie.

Meer informatie...

VNK

VNK behartigt als branchevereniging (zonder winstoogmerk) de belangen van de Kalkzandsteenindustrie en haar toeleveranciers. De branche bestaat uit gerespecteerde internationaal opererende ondernemingen en is actief sinds 1906.

Meer informatie...

VVG

Door het toenemende belang van het gieten van dekvloeren, hebben betrokken partijen zich in 2006 verenigd tot de Vereniging voor Gietdekvloeren. Deze belangenvereniging zet zich in voor het informeren en inspireren van de bouw om vloeren te gieten. Ons ledenbestand bestaat uit een breed scala aan experts op verschillende gebieden, van producenten tot eindafwerkers en alles wat daar tussenin zit.

Meer informatie...

Direct contact?

Onze experten helpen je graag.