ISO 14001

ISO 14001 | Omnicol

In navolging op onze ISO 26000 zelfverklaring, voldoen wij met onze producten en bedrijfsvoering sinds 14 augustus 2020 ook aan de eisen die worden gesteld aan ISO 14001.
 
ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
  • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.


Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen. 
 
Waarom wij ons certificeren volgens ISO 14001?

  • Om energie, water en grondstoffen te besparen;
  • de milieu-effecten van onze organisatie te beheersen en te verminderen;
  • aan de wensen van onze stakeholders te voldoen en aantoonbaar te maken dat we voldoen aan de wettelijke eisen die aan het milieu verbonden zijn.


Voor meer informatie over ISO 14001 kunt u terecht op de volgende pagina’s:

https://www.skgikob.nl/certificeren/iso-14001.html
https://www.skgikob.nl/certificeren/iso-14001/meer-over-het-iso-14001-certificaat.html#c1353
https://www.sccm.nl/milieu-iso-14001-0
 

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie