Wkb - Beslisboom

Een belangrijk onderdeel van de Wkb is dossiervorming

Indien een project onder gevolg klasse 1 valt, is het aanleveren van een Dossier bevoegd gezag en een Consumenten dossier voor oplevering verplicht. Ook is er een Borgingsplan van toepassing. 

De inhoud en aanlevervoorwaarden kunnen per project verschillen. Het is daarom aan te raden om vroegtijdig te informeren welke gegevens en (bewijs)stukken uw opdrachtgever van jou dient te ontvangen. Indien een dossier niet compleet is kan dat voor ernstige stagnatie in het opleveringsproces zorgen. Dat wil jij natuurlijk te allen tijd voorkomen. 

De inhoud en aanlevervoorwaarden kunnen per project verschillen. Het is daarom aan te raden om vroegtijdig te informeren welke gegevens en (bewijs)stukken uw opdrachtgever van jou dient te ontvangen. Indien een dossier niet compleet is kan dat voor ernstige stagnatie in het opleveringsproces zorgen. Dat wil jij natuurlijk te allen tijd voorkomen. 

Doorloop de beslisboom om je aanleverdossier te bepalen en zo een vliegende start te kunnen maken. 

Beslisboom

Download hem hier.