Groen bezig met ISO 14001

Geplaatst op

Groen bezig met ISO 14001 | Omnicol

14 augustus was (wederom) een bijzonder groene dag voor Omnicol. Die dag behaalden we namelijk het ISO14001 certificaat! Het geeft aan dat Omnicol een passend milieubeleid voert dat voldoet aan de internationale ISO-eisen die zorgen voor verbetering van prestaties en bescherming van het milieu. Het behalen van het ISO 14001 certificaat is voor ons weer een bevestiging van de groene weg die wij bewandelen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het milieu om zo een gezonde leefomgeving door te geven aan de toekomstige generatie.

Duurzaamheid en Omnicol gaan al jarenlang hand in hand. Een groot deel van onze producten zijn stofarm en, door innovatieve technologieën en verbeterde recepturen, ook emissiearm. Dat is niet alleen beter voor het milieu, het maakt werken met Omnicol-producten nóg aangenamer en gezonder. In navolging op onze ISO 26000 zelfverklaring, voldoen wij met onze producten en bedrijfsvoering nu dus ook aan de eisen die worden gesteld aan ISO 14001.

Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd. Milieuaspecten zijn de interacties tussen de activiteiten, producten en diensten van een organisatie die tot milieueffecten kunnen leiden. Bijvoorbeeld emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. Een organisatie moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij kan beheersen, bijvoorbeeld emissies ten gevolge van het eigen productieproces en die zij kan beïnvloeden, zoals het energieverbruik van haar producten in de gebruiksfase.

ISO 14001 geeft niet aan wat een acceptabele milieubelasting is. De organisatie moet dat zelf bepalen op basis van een analyse van haar milieuaspecten en de mogelijke effecten daarvan op het milieu, met inachtneming van de wettelijke vereisten en in communicatie met belanghebbende partijen. ISO 14001 stelt daarbij als voorwaarde dat een organisatie streeft naar het voortdurend verbeteren van haar milieuprestaties, ofwel naar vermindering van haar milieubelasting. Bij Omnicol doen we dat door:

-    Te besparen op energie, water en grondstoffen.
-    De milieu-effecten van onze organisatie te beheersen en verminderen.
-    Te voldoen aan de wensen van onze stakeholders.
-    Aantoonbaar te maken dat we voldoen aan de wettelijke eisen die aan het milieu verbonden zijn.
-    Onze “groene” producten te verpakken in milieuvriendelijke verpakkingen.

Het evenwicht zoeken tussen ecologische, technologische, economische en sociale belangen is voor Omnicol al jarenlang vanzelfsprekend. Wij zetten ons continu in om producten en processen te ontwikkelen die de kwaliteit van bodem, water en lucht waarborgen en het gebruik van eindige bronnen beperken. We voldoen daarmee aan de meest recente en strenge certificeringen en blijven daarin steeds voorop lopen. Het behalen van dit certificaat is voor ons weer een bevestiging van de groene weg die wij bewandelen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het milieu.

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie