Poedertegellijm of pastategellijm?

Een gefundeerde keuze tussen de beide lijmsoorten is niet altijd te maken. De factor gebruiksgemak weegt soms zwaarder dan prijs, de keuze voor snel werken wordt vaak onmogelijk gemaakt doordat de ondergrond specifieke lijmtoepassingen vereist. De samenstelling van de tegellijmen en het verschil in bindmiddelen is vaak oorzaak van de gebruiksverschillen.

GEBRUIKSGEMAK
Poedertegellijmen dient u vooraf aan te maken met water en behulp van een laagtoerige mixer; pastategellijmen zijn direct klaar voor het gebruik. Het schoonmaken van het meerdere gereedschap is bij poedertegellijm wat tijdrovender en de resten dienen te worden afgevoerd. Eenmaal aangemaakte lijm is niet te bewaren. Bij pastategellijmen heeft u vrijwel geen restafval en kunt u na beëindiging gewoon de deksel terug op de emmer doen, zodat de overgebleven lijm kan worden bewaard.

Samenvatting

Pastategellijmen

• Klaar voor gebruik
• Vlakke ondergrond
• Laag verbruik
• Alleen binnen
• Luchtverhardend
• Op gips
• Elastisch

Poedertegellijmen

• Aan te maken
• Minder vlakke ondergrond
• Hoger verbruik
• Binnen en buiten
• Hydraulische afbinding
• Niet op gips
• Star tot elastisch, afhankelijk van type

ONDERGROND
Pastategellijmen zijn uitsluitend toegelaten voor gebruik op wanden en vereisen een vlakke ondergrond, doordat de op te brengen laagdikte gering is. Daardoor is het rendement hoog. Praktisch alle ondergronden (behalve metaal) zijn geschikt. Pastategellijm mag op gipshoudende ondergronden worden toegepast. Poedertegellijmen zijn er voor wanden en vloeren. Door de grotere toepasbare laagdikte kunnen de ondergronden minder vlak en zelfs ongelijk zijn. Een poedertegellijm mag nooit direct op gipsachtige ondergronden worden toegepast. 

DROOGTIJD
Pastategellijmen zijn luchtverhardend en vragen een relatief lange droogtijd. Vandaar dat men in dunne lagen moet werken en om die reden vereist het een aparte lijmkam. Bij de poedertegellijmen vindt naast luchtdroging ook hydraulische afbinding plaats, waardoor afhankelijk van het type lijm, korte tot zeer korte droogtijden mogelijk zijn. 

TOEPASSING BINNEN/BUITEN
Pastategellijmen kunt u alleen voor binnentoepassingen gebruiken (met uitzondering van keramische steenstrips), terwijl poedertegellijmen er voor zowel binnen- als buitentoepassingen zijn. 

VERBRUIK
Doordat pastategellijmen in geringe laagdiktes worden toegepast op vlakke ondergronden ligt het verbruik per m2 aanzienlijk lager. Bij poedertegellijmen wordt vaak een dikkere lijmlaag opgezet en kan de ondergrond minder vlak zijn, waardoor het verbruik toeneemt. Daardoor is een pastategellijm efficiënt in het gebruik. Bij de poedertegellijmen is het verbruik groter. Voor een juist vergelijk dient men wel rekening te houden met de hogere prijs voor pastategellijmen. 

RENDEMENT
Pastategellijmen geven al snel een tijdsbesparing door het niet aanmaken, minder opbrengen, minder reiniging, uitstekend standvermogen en het ontbreken van afval. Deze voordelen dienen in de prijsoverwegingen te worden meegenomen. 

ELASTICITEIT
Pastategellijmen zijn hoog elastisch. Poedertegellijmen zijn star tot elastisch, afhankelijk van de keuze en de toevoegmiddelen.

GARANTIE
Pastategellijmen zijn ééncomponentig. Discussies over applicatiefouten (bij aanmaak en verhoudingen) worden daarmee vermeden.

Anderen lazen ook...

Pastalijm is geld verdienen
Pastalijm is geld verdienen

In deze blog willen we je meenemen in de ontwikkelingen op het gebied van de pastalijmen voor tegelwerk. Zeker de laa...

Lees verder
Hoe flex is mijn flexlijm
Hoe flex is mijn flexlijm

Voordat je begint met tegelwerk is het belangrijk om de juiste lijm te selecteren om de prestaties te garanderen. Hel...

Lees verder
Snelverhardende tegellijm veelzijdig inzetbaar
Snelverhardende tegellijm veelzijdig inzetbaar

Om je o.a. tijd te besparen, hebben wij snel verhardende tegellijmen ontwikkeld. Maar die snel verhardende tegelli...

Lees verder

Heb je advies nodig?

Onze experten helpen je graag verder.