Poedertegellijmen

Algemene verwerkingsvoorschriften en gegevens poedertegellijmen

 • Onregelmatigheid van ondergrond, grootte van de tegel en profilering achterzijde van de tegel bepalen welke lijm het beste kan worden ingezet.
 • Breng de lijm met een getande tegellijmspaan (bij lijmmortels, met een spaan of troffel) op de ondergrond aan, zodanig dat er gelijkmatige rillen ontstaan. Let op minimale en maximale laagdikte en een gelijkmatige verdeling over het oppervlak.
 • Plaats binnen de opgegeven open tijd na het opbrengen van de lijm de tegels of elementen met een licht schuivende beweging en druk ze stevig aan. Bij warm weer of intensieve ventilatie kan de open tijd korter zijn. Voor eventuele plaatsingscorrecties zie opgegeven tijd in productblad.
 • Verwijder tegellijmresten op de tegels en in de voegen voordat de lijm droog is.
 • Plaats geen tegels over dilatatievoegen. Plaats de tegels/elementen niet strak in de hoek tegen de wand, vloer en/of plafond. De eventueel aanwezige randisolatie respecteren!
 • Na minimaal 24 uur kunnen de voegen ingevoegd worden (bij sommige producten eerder).
  Zie Algemene richtlijnen - Tegelvoegspecies.
 • De hoek- en dilatatievoegen met een blijvend elastisch voegmateriaal afdichten of dilatatieprofielen toepassen.
 • Minimale temperatuur bij verwerking en afbinding van ondergrond en omgeving 5┬║ C.

Aanvullende adviezen voor de verwerking

 • De tegellijm moet in een zodanige laagdikte aangebracht worden, dat ook bij zwaar geprofileerde tegels voldoende contact ontstaat tussen tegel en de tegellijm.
 • Het contactoppervlak (vulgraad) moet een minimaal percentage van het totale tegeloppervlak bedragen. Voor poedertegellijmen geldt: 80% voor wanden en vloeren binnen en 100% voor wanden en vloeren buiten. Indien deze percentages niet bereikt kunnen worden, b.v. door zeer grote tegels of ongelijke ondergronden, adviseren wij de zgn. "floating buttering"-methode. Dit is het dubbel verlijmen, van zowel de ondergrond als de achterzijde van de tegel of het element. Deze methode behoeft niet te worden gebruikt bij KC omnicem of bij de poedertegellijmen die geschikt zijn voor de vloeibedmethode op de vloer (E-FLEX omnicem en PL85 omnicem)
 • Bij gebruik van een getande tegellijmspaan dient deze regelmatig op slijtage te worden gecontroleerd om te voorkomen dat de tegellijm in te dunne rillen wordt opgezet.
 • Bij verticale vlakken het gedeelte onder de bovenste rij tegels horizontaal kammen en zorgen dat de lijm tot aan de bovenrand doorloopt.
 • Let op bij zetwerk, niet zuigende ondergronden of dikke lagen lijm: hiervoor is vaak een langere droogtijd alvorens te voegen vereist. Zie Algemene richtlijnen - Tegelvoegspecies.
 • Vermijd tijdens de verwerking en afbinding vocht, tocht en directe blootstelling aan zonlicht.
  Vermeng de poedertegellijm niet met andere materialen dan water of de voorgeschreven producten, dus niet met cement, zand of andere componenten.

Uitleg van termen en begrippen

In de productbladen en met name in de paragraaf "Technische eigenschappen" worden termen als open tijd, verwerkingstijd enz. gebruikt. Voor een juist begrip de volgende uitleg:
Open tijd:
Dit is de tijd, die maximaal mag verlopen tussen het aanbrengen van de lijm en de volgende bewerking.
Verwerkingstijd:
De bruikbare tijd van het mengsel.
Wachttijd:
De tijd, die in acht moet worden genomen tussen het mengen en het gebruik.
Afbindtijd:
De tijd tussen het aanbrengen van de lijm en de eerste voorzichtige belasting.
Watervast:
Een product, dat watervast wordt genoemd mag na uitharding nat worden.
Waterwerend:
Een product met een verminderde waterabsorptie

Classificatie van poedertegellijmen volgens de Europese standaard EN 12004


Aanduiding
Omschrijving
C 1 normale verharding cementhoudende lijm
C 1F snelle verharding cementhoudende lijm
C 1T normale verharding cementhoudende lijm met extra standvermogen
C 1FT snelle verharding cementhoudende lijm met extra standvermogen
C 2 verbeterde cementhoudende lijm met additionele eigenschappen
C 2E verbeterde cementhoudende lijm met additionele eigenschappen en verlengde open tijd
C 2F verbeterde cementhoudende lijm, snelle verharding met additionele eigenschappen
C 2T verbeterde cementhoudende lijm met additionele eigenschappen en extra standvermogen
C 2TE verbeterde cementhoudende lijm met additionele eigenschappen en extra standvermogen en verlengde open tijd
C 2FT verbeterde cementhoudende lijm, snelle verharding met additionele eigenschappen en extra standvermogen

Te gebruiken gereedschappen

 • Mengkuip
 • Maatbeker
 • Mixer (toerental ca. 500 tpm)
 • Spaan of tegeltroffel bij mortels
 • Lijmkam met aangepaste vertanding.

Richtlijnen voor het dilateren

 • Plaats om te beginnen tegels nooit strak in de hoeken.
 • Alle in- en uitwendige hoeken, wand- en vloeraansluitingen en vlakken langer dan 5 tot 7 strekkende meters, afhankelijk van de ondergrond en temperatuursdifferentiatie (binnen) of 4 strekkende meters (buiten), doorgangen, overal waar 2 verschillende ondergronden samenkomen, bij aansluitingen op kolommen en alle reeds bestaande dilateringen in de ondergrond, dienen vrijgehouden te worden van zowel tegels, lijmmortel als voegmateriaal. Bij vloerverwarming is randisolatie noodzakelijk.
 • Zoveel mogelijk symmetrische vakken maken waarbij de lengte/breedte verhouding van 1/1,5 niet mag worden overschreden.
 • Breng op voornoemde plaatsen een soepele- en voldoende brede dilatatievoeg aan of pas dilatatieprofielen toe.
 • Exacte plaatsbepaling volgens advies constructeur.

Reiniging

Reiniging behandeld oppervlak

 • Lijm of mortel in de voeg zo snel mogelijk verwijderen.
 • Eventuele smet op de tegels (voordat de lijm verhard is) afnemen met een spons en schoon water.

Reiniging gereedschap
Reinig gereedschap direct na gebruik met schoon leidingwater.

Gezondheid en veiligheid

De meeste Omnicol poedertegellijmen bevatten zuivere Portland cement.
Nadere gegevens over veiligheid bij het werken met cementhoudende producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie