Pastategellijmen

Algemene verwerkingsvoorschriften en gegevens pastategellijmen

 • De ondergrond dient vlak te zijn. Zo nodig egaliseren en repareren. De gaten en oneffenheden vullen met een cementgebonden product bijvoorbeeld 90 omnimix  of 90GR omnimix.
  Ondergronden op gipsbasis repareren met gipshoudende middelen, in bepaalde gevallen kan men 90GR omnimix  toepassen, zie het betreffende productblad.
 • Breng de lijm met de geschikte pasta-lijmkam op de ondergrond aan, zodanig dat er gelijkmatige rillen ontstaan.
  Let op minimale en maximale laagdikte en een gelijkmatige verdeling over het oppervlak.
 • Plaats binnen de opgegeven open tijd na het opbrengen van de lijm de tegels met een licht schuivende beweging en druk ze stevig aan. Bij warm weer of intensieve ventilatie kan de open tijd korter zijn.
  Voor eventuele plaatsingscorrecties zie opgegeven tijd in de desbetreffende productfiche.
 • Voorzie geen groter oppervlak van lijm, dan binnen de open tijd aan tegels geplaatst kan worden.
  Dit is mede afhankelijk van de zuigkracht van de tegel en ondergrond, relatieve vochtigheid en temperatuur.
 • Plaats geen tegels over dilatatievoegen. Plaats de tegels niet strak in de hoek tegen de vloer, wand en/of plafond.
 • Verwijder tegellijmresten op de tegels en in de voegen voordat de lijm droog is.
 • Na minimaal één dag kunnen de voegen ingevoegd worden.
 • De hoek- en dilatatievoegen met een blijvend elastisch voegmateriaal afdichten of dilatatieprofielen toepassen.
 • Minimale temperatuur voor verwerking en afbinding van ondergrond en omgeving 5º C.

Aanvullende adviezen voor de verwerking

 • De tegellijm moet in een zodanige laagdikte aangebracht worden, dat ook bij zwaar geprofileerde tegels voldoende contact ontstaat tussen de tegel en de ondergrond.
 • Het contactoppervlak (vulgraad) moet een minimaal percentage van het totale tegeloppervlak bedragen. Voor pastategellijmen geldt: 65%.
 • De (driehoeks-)getande tegellijmspaan dient regelmatig op slijtage te worden gecontroleerd om te voorkomen dat de tegellijm in te dunne rillen wordt opgezet.
 • Het gedeelte onder de bovenste rij tegels horizontaal kammen en zorgen dat de lijm tot aan de bovenrand doorloopt.
 • Na minimaal ééndag kan worden ingevoegd. De wachttijd is nodig omdat de pastategellijm haar eigen vocht kwijt moet raken, door de nog open voegen heen. Zie Algemene richtlijnen - Tegelvoegspecies.
 • Vermijd tijdens de verwerking en afbinding vocht, tocht en directe blootstelling aan zonlicht.
 • De pastategellijm niet verdunnen of vermengen met andere producten.

Voorstrijken

Behandelen van de ondergrond met een voorstrijkmiddel wordt altijd aanbevolen. Hierdoor verbetert de hechting. Voor standaardoplossingen zijn er TP omnibind en B2 omnibind.

Uitleg van termen en begrippen

In de productbladen en met name in de paragraaf 'Technische eigenschappen' worden termen als open tijd, verwerkingstijd enz. gebruikt. Voor een juist begrip de volgende uitleg:

Open tijd:
Dit is de tijd, die maximaal mag verlopen tussen het aanbrengen van de lijm en de volgende bewerking.
Verwerkingstijd:
De bruikbare tijd van het mengsel.
Wachttijd:
De tijd, die in acht moet worden genomen tussen het mengen en het gebruik.
Afbindtijd:
De tijd tussen het aanbrengen van de lijm en de eerste voorzichtige belasting.
Watervast:
Een product, dat watervast wordt genoemd mag na uitharding nat worden.
Waterwerend:
Een product met een verminderde waterabsorptie

Classificatie van pastategellijmen volgens de Europese standaard EN 12004

Aanduiding Omschrijving
D 1 normale dispersielijm
D 1T normale dispersielijm met extra standvermogen
D 2 verbeterde dispersielijm met additionele eigenschappen
D 2T verbeterde dispersielijm met additionele eigenschappen en extra standvermogen
D 2TE verbeterde dispersielijm met additionele eigenschappen en extra standvermogen en verlengde open tijd
R 1 normale reactie harslijm
R 1T normale reactie harslijm met extra standvermogen
R 2 verbeterde reactie harslijm met additionele eigenschappen
R 2T verbeterde reactie harslijm met additionele eigenschappen en extra standvermogen

Te gebruiken gereedschappen

 • Lijmkam met aangepaste vertanding.

Richtlijnen voor het dilateren

 • Plaats om te beginnen tegels nooit strak in de hoeken.
 • Alle in- en uitwendige hoeken, wand- en vloeraansluitingen en vlakken langer dan 5 strekkende meters, afhankelijk van de ondergrond en temperatuursdifferentiatie , overal waar 2 verschillende ondergronden samenkomen en alle reeds bestaande dilateringsvoegen in de ondergrond, dienen vrijgehouden te worden tot op de ondergrond.
 • Breng op voornoemde plaatsen een soepele- en voldoende brede dilatatievoeg aan of pas dilatatieprofielen toe.
 • Exacte plaatsbepaling volgens advies constructeur.

Reiniging

Reiniging oppervlak

 • Lijm in de voeg zo snel mogelijk verwijderen.
 • Eventuele smet op de tegels afnemen (voordat lijm is verhard) met een spons en schoon water.

Reiniging gereedschap

Reinig gereedschap direct na gebruik met schoon leidingwater.

Gezondheid en veiligheid

Conform de Europese Richtlijnen zijn geen R-(risks) en S-(safety)indicaties van toepassing op onze pastategellijmen. Deze producten zijn allen op waterbasis en volledig oplosmiddelvrij.

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie