Clean Advantage. Omnicol, groen bezig!

CleanAdvantage | Omnicol

Duurzame bedrijfsvoering. Verantwoording nemen op gebied van maatschappij, milieu en economie. Zorgvuldig gebruik maken van grondstoffen, productie en verpakking. Het zijn peilers die voor Omnicol vanzelfsprekend zijn en waarmee we ons houden aan de internationale richtlijn voor het implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: ISO 26000.

Maar dat is niet het enige. Al enige jaren doet Omnicol actief mee aan het zogeheten CleanAdvantage™ programma. Dit programma investeert op verschillende manieren in CO2-compensatieprojecten. Dat doen ze door broeikasgasemissie (CO2) te compenseren via gecertificeerde CO2-compensatieprojecten zoals herbebossing, alternatieve energie, het bieden van een goede leefomgeving voor wilde dieren, de aanleg van natuurparken, etc.  

Voor Omnicol Nederland betekent deelname aan het CleanAdvantage™ programma dat we voor iedere liter brandstof een bijdrage ter compensatie voor de uitstoot van CO2 te betalen. Met dat geld worden projecten gefinancierd die zich inzetten om CO2 verder terug te dringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van windturbines en planten van bomen. De broeikasgasemissie die veroorzaakt wordt door ons wagenpark wordt zo geheel gecompenseerd. En daarmee dragen we met z’n allen bij aan een beter leefklimaat voor mens en dier.

Kijk voor meer informatie op website van CleanAdvantage

CTA CleanAdvantage-3b | Omnicol

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie