Hoe werkt het?

Wie gebruik maakt van het projectmanagement van Omnicol kan rekenen op een zeer nauwe samenwerking in het gehele (afbouw-) proces. Samen met uw vaste accountmanager en onze interne projectmanager volgt u de stappen die horen bij de diverse fases van 'Omnicol Projectbegeleiding'.

Projectbegeleiding
Omnicol heeft speciaal voor u een stappenplan ontwikkeld om uw project naar het meest optimale eindresultaat te leiden. Een soepel, efficiënt verloop met minimale faalkosten is het resultaat. Door hieronder op de betreffende fases en de daarbij behorende onderdelen te klikken, ziet u hoe u we samen onze kennis bundelen.De voordelen op een rij:

  • maatwerk, toegespitst per project en klantbehoefte
  • verminderen faalkosten
  • verhogen kwaliteit
  • ondersteuning in alle bouwfases
  • inzet kennis en expertise
  • kosteloos
     

Het resultaat? Onbezorgd bouwen.

Meer informatie: projectmanagement@omnicol.eu

 

Adviesgesprek

Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever worden samen met u de juiste specificaties bepaald. Functionele en esthetische wensen komen in de praktijk niet altijd overeen. Omnicol staat u daarom terzijde met onder andere kennis van het product, verwerkingstechnieken, ondergronden en actuele regelgeving. Op deze manier wordt de meest geschikte aanpak afgestemd op de specifieke wens.

 

Projectanalyse

De projectanalyse gaat dieper in op het project door het in bredere context te plaatsen. Het beoogde eindresultaat en zwaarwegende bepalende factoren, zoals planning, oplevering en budgettering worden daarbij meegenomen.

Uw Omnicol projectbegeleider combineert daarbij jarenlange praktijkervaring met de kennis van randvoorwaarden als wet- en regelgeving, richtlijnen en normen gericht op onder andere veiligheid en duurzaamheid.

Hierdoor krijgt u inzicht in alle mogelijke valkuilen en onduidelijkheden.

Deze analyse vormt de basis voor een volledig projectgericht advies.

 

Projectadvies

Het projectadvies vloeit voort uit een uitgebreide projectanalyse. Hierbij zijn alle bepalende zaken meegenomen en afgezet tegen het beoogde eindresultaat.

Het uitgebreide projectadvies vermeldt alle relevante gegevens, beschrijft aandachtspunten en de benodigde Omnicol producten worden helder en stap voor stap beschreven.

 

Projectbezoek en controlerapportage

Na de Projectaanmelding gaat de uitvoering echt van start!

Gedurende de realisatie kunt u een intensieve begeleiding van ons verwachten. Met onze vakkennis zorgen we ervoor dat u de juiste producten en hulpmiddelen inzet en dat deze door de vakman op de juiste wijze worden toegepast. Daarom bezoekt uw Omnicol projectbegeleider het project regelmatig om de voortgang te bewaken en u daar waar nodig te ondersteunen. 

Tijdens deze projectbezoeken voeren we controles uit, zodat de afgestemde kwaliteit gewaarborgd wordt.

Van ieder bezoek wordt een uitgebreid rapport gemaakt. Hierin staat niet alleen de voortgang van het project, maar ook aanbevelingen en verbeterpunten. U ontvangt van elke controle een uitgebreide rapportage.

Op deze manier streven we samen met u constant naar optimale kwaliteit.

 

Garantiecertificaat

Omnicol waarborgt de constante kwaliteit van Omnicol-producten en geeft daarom dan ook met alle plezier garantie.

In overleg wordt bij aanvang van het project de garantietermijn vastgesteld. Deze kan variëren van 5 tot 10 jaar, afhankelijk van het type product en de wijze waarop dit is verwerkt.

Voorwaarde is dat u gebruik heeft gemaakt van de  projectbegeleiding door Omnicol-specialisten. Als bij oplevering alle afspraken en adviezen zijn opgevolgd, is het Omnicol garantiecertificaat het logische gevolg. Zo geeft u uw klant optimale zekerheid.

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie