DOP-VERKLARING EN EUROPESE REGELGEVING

Geplaatst op

Sinds 1 juli 2013 zijn, als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten, alle toeleveranciers van de bouw verplicht om een prestatieverklaring mee te leveren bij een product met CE markering: de zogenoemde DoP-verklaring (Declaration of Performance).

De DoP-verklaring wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan. Dat kunnen zijn: mechanische weerstand en stabiliteit, brandveiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu, veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik, bescherming tegen geluidhinder, energiebesparing en warmtebehoud en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Omnicol gaat zorgvuldig om met de CPR regelgeving (Construction Products Regulation), de Europese verordening die ervoor zorgt dat eenduidige eisen gesteld worden aan de essentiële eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten voldoen, en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Al onze DoP’s worden opgeslagen in www.dopcap.eu. Daar vind je alle DoP-versies tot 10 jaar terug. Zo kun je altijd de meest recente versie van een DOP-verklaring opzoeken óf juist een oudere DoP raadplegen. De meest recente DoP per product vind je ook terug op www.omnicol.eu/producten

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie