Op eigen initiatief een nóg beter milieucertificaat

Geplaatst op

Milieucertificaat | Omnicol

Omnicol is een van de weinige producenten die zich vrijwillig onderworpen heeft aan de voorloper van de wet “Besluit Bodemkwaliteit” (2007), voorheen “Het Bouwstoffenbesluit” (1999). Daarbij investeren wij, samen met Han de Groot van Ytong NL, mee in het ontwikkelen en schrijven van de milieu-hygiënische paragraaf in de voorloper van de BRL 1905 en de BRL 1005 (lijmmortels).

Deze paragraaf is mee overgenomen in de 1905, was opnieuw optioneel en na invoering van de CPR verworden tot een aparte BRL voor het NL BSB certificaat: de BRL 9338. Omnicol voldoet met haar mortels al zo’n 19 jaar aan deze uitloogeisen. Op dit moment zijn de Europese standaards in ontwikkeling maar nog verre van geharmoniseerd.
 
De oorspronkelijke (BSB) én de hervormde wet (BBK) voorzien erin dat het oppervlaktewater beschermd wordt. Men had vastgesteld dat er, behalve de gekende vervuilingsbronnen zoals afvalwater, ook veel zogeheten “diffuse bronnen” waren. Landophogingen, wegenaanleg, treinbeddingen, dijkaanleg, maar ook gebouwen, dakbedekking, e.d. bevatten allerlei stoffen die uitlogen in contact met regen of oppervlaktewater en zo onze stromen vervuilen. Om dit aan te pakken is de verplichting opgelegd om m.b.v. een uitloogproef aan te tonen dat de toegepaste materialen schoon zijn.
 
Vanaf de invoering van de wet hebben twee producten ontheffing: mortels en natuursteen. Bij Omnicol zijn we van mening dat zo’n uitzonderingspositie niet past binnen onze visie en hebben daarom stevig geïnvesteerd om ook mortels en natuursteen te laten voldoen aan bovenstaande eisen. Zo'n 2 miljoen BEF/ 100.000 NLG, alleen al voor het eerste jaar, voor de ontwikkeling en uitvoering van meetmethoden, opleiding, regelgeving, interne kwaliteitsbewaking en opbouw van referentiemetingen.

Ons huidige certificaat is geldig voor alle Omnicol-mortels en lijmmortels geschikt voor buitenexpositie: voegmortel, lijmmortel, pleistermortel en vloermortel. Het mooie van dit certificaat is dat het invloed heeft op de gehele levenscyclus van het product. Niet alleen de gebruiksfase is aantoonbaar schoon, ook voor de latere herverwerking geeft het certificaat mogelijkheden.

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie